Στην Καρδιά τής Αθήνας σε προσβάσιμο σημείο από όλα τα Μ.Μ.Μ. αλλά και με αυτοκίνητο ωσότου η προέλευση σάς να είναι εντελώς ανώδυνη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

apartotel.gr

Ερμού 64

105 51 Athens

Τηλέφωνο: 6987707919

E-mail: info@apartotel.gr


Telephone: 6987707919

E-mail: info@apartotel.gr