Εντάξετε το ακίνητο σας στο δίκτυο μας και επωφεληθείτε από τα προνόμια και της υπηρεσίες μας:

1. Διαχείριση (απλή, μερική η πλήρες)

2. Πιστοποίηση Διασφάλιση Ποιότητας

3. 24-ωρό Τμήμα Υποδοχής

4. Housekeeping (καθαριότητα και έλεγχος)

5. Αρχική Οργάνωση & Στήσιμο (ενημέρωση ανταγωνισμού, νομοθεσίας, λογιστικά και φορολογικά)

6. Προβολή & Προώθηση (site, social media, res systems & platforms)

7. Κατασκευή & Εξοπλισμός (ανακαίνιση / διαρρύθμιση / διακόσμηση)

    έμπειρα συνεργία (αρχιτέκτονες, ξηρά δόμηση, Η/Μ εγκαταστάσεις)

    μεγάλες εκπτώσεις σε εξοπλισμό (έπιπλα, κλιματιστικά  A/C, ιματισμό, amenities κτλ.)